Disclaimer & Privacy Policy

Het Brandblussercentrum heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en/of verstrekken en kunnen de website en de server(s), die de website toegankelijk maken, virussen en – andere – schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Het Brandblussercentrum is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor (ander) schadeveroorzakend gebruik van de website.

Ook zijn aan deze website door middel van links websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Het Brandblussercentrum is niet verantwoordelijk voor de informatie van de op deze wijze met haar website verbonden websites.

Copyrights

Op deze website berust copyright ©. Alle rechten zijn voorbehouden aan het Brandblussercentrum. Afzonderlijke documenten kunnen verschillende copyright vermeldingen en/of juridische mededelingen bevatten.

Trademarks

Het Beveiligingswinkel logo en de naam het Brandblussercentrum zijn geregistreerde trademarks en zijn eigendom van het Brandblussercentrum. Alle andere trademarks zijn eigendom van andere organisaties of respectievelijke prive-personen. Alleen wanneer op deze pagina anders wordt vermeld, of wanneer het Brandblussercentrum een persoonlijk schrijven heeft toegestuurd, noch het Brandblussercentrum noch haar partners of andere organisaties waarmee het Brandblussercentrum een relatie heeft, biedt aan derden enig recht tov: patenten, copyrights, trademarks of geheime (bedrijfs)informatie.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden bij het bestellen van produkten via www.brandblussercentrum2.nl, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons registreerd, worden enkele persoonlijke gegevens opgeslagen. Indien u een bestelling plaatst worden ook uw factuuradres en afleveradres opgeslagen. Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden gegeven.

Uw gegevens gebruikt het Brandblussercentrum om uw bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn als er onverhoopt iets misgaat bij de verzending. Het e-mailadres dat u hier invult, wordt uitsluitend gebruikt om met u functioneel te communiceren. Indien u ook onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen, dan moet u zich hier expliciet voor aanmelden middels de ‘opt-in’ methode. Afmelden kan op elk moment dat u graag wilt.

Cookies, IP-adressen en surfgedrag

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden bij het bestellen van produkten via www.brandblussercentrum2.nl, maken wij gebruik van cookies. Ook kunnen wij uw IP-adres*, registreren en het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website vastleggen. Door deze gegevens te analyseren bekijken we hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden bestelt, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

Beveiligde pagina's

De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om uw (creditcard)gegevens te zien. U kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op uw rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. U krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Uw creditcard gegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft het Brandblussercentrum verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met één van de medewerkers van het Brandblussercentrum.